žiadateľ: samospráva / podnikatelia
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.06.2020

 

Zameranie výzvy:
Výzva podporuje zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na konečnej energetickej spotrebe SR.

Čísla k výzve:
minimálna výška príspevku na projekt je 20 000 EUR.
maximálna výška príspevku na projekt je 2 000 000 EUR
Miera podpory: 95%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

  • fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
  • združenia fyzických alebo právnických osôb
  • subjekty ústrednej správy
  • subjekty územnej samosprávy
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby


Oprávnené aktivity:
Výstavba zariadení na:
  • využitie vodnej energie;
  • využitie slnečnej energie na výrobu tepla;
  • využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
  • využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
  • výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd

 

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/61-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-vybranych-druhov-oze-opkzp-po4-sc411-2019-61/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.