English (UK)

Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   OP Rozvoj vidieka - PPA
   
  oblasť podpory:     Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu   
  aktuálne od:   14.09.2015
  aktuálne do:   27.11.2015

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 16.4 Výzvu č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4 - Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov, vrátane všetkých jej príloh.

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.