žiadateľ: podnikateľ
kategória:  rozvoj podnikania
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 29.05.2020

 

 

Zameranie výzvy:
Výzva z dielne Ministerstva hospodárstva SR je zameraná na projekty, ktorých výsledkom je stimulácia konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu malých a stredných podnikov.

Čísla k výzve:
max. výška jedného vouchera je 10 000 €


Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

 • fyzické osoby
 • právnické osoby
 • mikropodniky, malé a stredné podniky
Oprávnené aktivity:

aktivity zamerané na inováciu produktov, služieb a procesov, ktorých výsledkom je stimulácia konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu MSP v oblastiach:
 • strojárstva a automatizácie
 • potravinárstva a biochémie
 • sociálnych inovácií
 • stavebníctva a dopravy
 • chémie a agrochémie
 • elektrotechniky/elektroniky a informačno-komunikačných technológií
 • energetiky a ekológie
 • inovatívnych technológií
 • je potrebná psolupráca a žiadatela a riešiteľa

 

zdroj: https://www.mhsr.sk/uploads/files/1BSOh1Km.pdf
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.