English (UK)

Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   Nadácia Otvorenej spoločnosti
   
  oblasť podpory:     Zlepšenie života utečencov                                                 
  aktuálne od:   10. 11. 2015
  aktuálne do:   31. 12. 2015

 

Otvorené II. kolo

Rada Výzvy k ľudskosti prostredníctvom Nadácie otvorenej spoločnosti vyhlasuje II. kolo finančných príspevkov Výzvy k ľudskosti na podporu aktivít organizácií, ktoré prispievajú k zlepšeniu postavenia a životných podmienok utečencov v zahraničí a na Slovensku.

Obdobie realizácie projektov podporených Výzvou k ľudskosti je od decembra 2015 do mája 2016. Finančná alokácia pre túto výzvu je 156 750 €. Finančnú podporu možno použiť na úhradu 100% oprávnených výdavkov do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v tejto výzve. Maximálna výška príspevku  pre  jedného žiadateľa je 30 000 €.

Oblasti podpory:

1. Humanitárne aktivity, pomoc utečencom 

2. Integrácia utečencov do spoločnosti.

Žiadosť spolu s prílohami musí byť podaná najneskôr v termíne do 30.11.2015 pre operatívny finančný príspevok a najneskôr v termíne do 31.12.2015 pre finančný príspevok. Bližšie informácie nájdete v plnom znení Výzvy.

Formuláre potrebné k podaniu žiadosti o finančný príspevok nájdete v sekcii Dokumenty.

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.