English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   MP SR
   
  oblasť podpory:     miestny rozvoj                                
  aktuálne od:   24. 09. 2015
  aktuálne do:   30. 11. 2015

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,

že MPRV SR vyhlásilo výzvu pre opatrenie 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, ktorá je zverejnená na stránke MPRV SR v časti Rozvoj vidieka a priame platby - PRV SR 2014-2020 - Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=935&navID2=935&sID=43&id=9655

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.