English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   Narodnemensiny.gov.sk
   
  oblasť podpory:     Národnostné menšiny                                            
  aktuálne od:   2016
  aktuálne do:   2016

 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ako gestora programu Kultúra národnostných menšín zverejnil dnes na stránke http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2016/ Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016, v ktorej sa o podporu štátu v celkovej navrhovanej výške 3 879 250budú môcť uchádzať žiadatelia o týždeň dlhšie ako po minulé roky. Žiadosti je možné podávať do 18. januára 2016, a to v elektronickom dotačnom systéme a poštou na adresu úradu vlády. 

O podporu sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, obce a mestá, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obcí a pod.

Zverejnením aktuálnej výzvy o týždeň skôr ako po minulé roky, teda o viac ako mesiac a pol pred koncom roka Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny vychádza ešte viac v ústrety žiadateľom, ktorí budú mať dostatok času na predloženie kvalitných projektov uchádzajúcich sa o podporu.

Účelom Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín, interetnický a interkultúrny dialóg a porozumenie medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami. Štát každoročne podporuje projekty zamerané na rozvoj kultúry a jazyka národnostných menšínžijúcich v Slovenskej republike, vzdelávacie a výskumné aktivity, publikačnú činnosť, záujmovú činnosť a mnohé iné aktivity, ktoré prispievajú k porozumeniu medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

V roku 2015 bolo v rámci dotačného programu KNM v I. výzve podporených 1222 projektov v sume 3 813 309 €, pričom viac ako 96 % z týchto financií boli úradom vlády vyplatené už v septembri 2015. K dnešnému dňu sú v Centrálnom registri zmlúv zverejnené všetky zmluvy, ktoré budú v rámci I. výzvy uzatvorené. V II. výzve bolo podporených 18 projektov v sume 59 402 € a k dnešnému dňu je vyplatených 56 902 €, čo je viac ako 95 % z finančných prostriedkov prerozdelených v rámci II. výzvy.

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.