English (UK)

Informačná tabuľaka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj/viac info:   OP-ŽP
     
  oblasť podpory:    Životné prostrednie - ovzdušie                      
  aktuálne od:   28/07/2015
  aktuálne do:   11/09/2015

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 3:

OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Operačný cieľ 3.1 ochrana ovzdušia

kód výzvy: OPŽP-PO3-15-2

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.