žiadateľ:

samospráva
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromentalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 17.04.2020

Zameranie výzvy:
Dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Čísla k výzve:
minimálna výška finančného príspevku sa nestanovuje
maximálna výška finančného príspevku je 12 mil. Eur
Miera podpory: 90-100%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • organizáciavzriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky(ďalej len „MŽP SR“) spôsobnosťou voblasti ochrany prírody.

Oprávnené aktivity:

  • Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy v rámci špecifického cieľa 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000.

 

Zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/49-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-dobudovanie-sustavy-natura-2000-realizacia-schvalenych-dokumentov-starostlivosti/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.