žiadateľ:

samospráva
kategória:  OZE (obnoviteľné zdroje energie)
oprávnené územie: Bratislavský kraj,Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 15.07. 2020

Zameranie výzvy:
Aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík.


Čísla k výzve:
Miera podpory: 90-100%

Oprávnené územie: Bratislavský kraj, Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj (celé územie SR)

Oprávnení žiadatelia:

  • správca vodohospodársky významných vodných tokov

Oprávnené aktivity:

  • Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

 

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/44-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-aktualizaciu-map-povodnoveho-ohrozenia-a-map-povodnoveho-rizika-a-aktualizaciu-planov-manazmentu-povodnovych-rizik/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.