žiadateľ:

samospráva
kategória:  OZE (obnoviteľné zdroje energie)
oprávnené územie: Bratislavský kraj,Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.04. / 31.07. 2020

Zameranie výzvy:
Náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE).


Čísla k výzve:
minimálna výška finančného príspevku je 25.000 Eur
maximálna výška finančného príspevku je 1 mil. Eur.
Miera podpory: 90-95%

Oprávnené územie: Bratislavský kraj, Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj (celé územie SR)

Oprávnení žiadatelia:

  • subjekty ústrednej správy
  • subjekty územnej samosprávy
Oprávnené aktivity:

  • Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe v rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality.

 

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/45-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-nahradu-zastaranych-spalovacich-zariadeni-vo-verejnych-budovach-za-nizkoemisne-s-vynimkou-oze/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.