English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   op-kzp
   
  oblasť podpory:     nové informácie o OP KŽP                          
  aktuálne od:   25.09.2015
  aktuálne do:   --

 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre:

prioritnú os 3:

Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

investičnú prioritu 3.1:

Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

špecifický cieľ 3.1.3:

Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Výzva na vyber OH SC313 – 2015

Príloha č. 1 – Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu OH v databáze OH

Príloha č. 2 – OH európsky formulár

Príloha č. 3 – OH Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.