English (UK)

Informačná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska 
  zdroj/viac info:   VÚC-KE
      
  oblasť podpory:     Sociálne poradenstvo                                    
  aktuálne od:   04/09/2015
  aktuálne do:   30/09/2015

 

Košický samosprávny kraj

vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na vykonávanie

špecializovaného sociálneho poradenstva na roky 2016 – 2017

.

 Projekty

je možné predkladať do 30.09.2015.Cieľom výzvy je vytvoriť novú, optimálnu sieť

špecializovaných poradcov v  kraji

, s dôrazom na inovatívny a kreatívny prístup v poskytovaní špecializovaného poradenstva jednotlivým cieľovým skupinám, ako aj zvýšenie kvality poskytovaného špecializovaného sociálneho poradenstva.

Oprávnenými žiadateľmi sú akreditované subjekty, právnické alebo fyzické osoby, ktorým bolo vydané rozhodnutie MPSVaR o akreditácii pre výkon špecializovaného sociálneho poradenstva a nevykonávajú svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku.


Žiadatelia projekt predkladajú vyplnením projektového formulára v slovenskom jazyku a predložia ho spolu s požadovanými prílohami podľa pokynov výzvy.

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.