žiadateľ: samospráva
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Bratislavnský kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.04.2020

Zameranie výzvy:
Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.

Čísla k výzve:
minimálna výška príspevku na projekt je 5.000 Eur.
maximálna výška príspevku na projekt je 200.000 Eur.
Miera podpory: 95%

Oprávnené územie: Bratislavnský kraj, Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj (celé územie SR)


Oprávnení žiadatelia:

  • subjekty územnej samosprávy
  • subjekty ústrednej samosprávy

Oprávnené aktivity:

  • Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
  • Vypracovanie účelových energetických auditov
  • Príprava projektu GES

 

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/53-vyzva-na-zamerana-na-rozvoj-energetickych-sluzieb-na-regionalnej-a-miestnej-urovni-opkzp-po4-sc441-2019-53/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.