žiadateľ: podnikateľ
kategória:  výskum a inovácie / rozvoj podnikania
oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 05 / 2020 09/2020

 

Zameranie výzvy:
Súčasne s prvkami inteligentných riešení (napr. digitalizácia, automatizácia, robotizácia, Big Data atď.) môže žiadateľ o grant realizovať aj opatrenia súvisiace so zabezpečením kybernetickej bezpečnosti.


Čísla k výzve:
minimálna výška príspevku je 100 000 €
maximálna výška prispevku nesmie presiahnuť 3 000 000 €
Miera podpory: 35 - 50%


Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
 • zapísané v obchodnom registri
 • podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia

Oprávnené aktivity:
 • nákup dlhodobého majetku za účelom inovácie produktu/procesu
 • pokročilá telematika
 • kolaboratívna robotika
 • kyber-fyzikálne systémy
 • digitálne dvojča (Digital Twin)
 • autonómne manipulačné a intralogistické zariadenia
 • komplexné riešenie kybernetickej bezpečnosti výrobnej haly, automatizovanej linky alebo technologického celku
 • exponenciálne technológie
 • priemyselné kamerové systémy, strojové videnie, počítačové videnie
 • riešenie kybernetickej bezpečnosti jednotlivého zariadenia alebo technologického celku
 • digitalizácia výrobného procesu
 • automatizácia výrobného procesu
 • robotizácia výrobného procesu
 • rozšírená realita
 • nové senzory
 • Big data
 • dátové centrum
 • cloud pre Smart Industry
 • podnikové informačné systémy so Smart modulmi
 • výrobné informačné systémy
 • systémy riadenia životného cyklu výrobku
 • prediktívna údržba

zdrojhttps://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122018_vyzva_opvai-mhdp2018122-21/
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.