žiadateľ: samospráva / podnikatelia
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Bratislavnský kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.04.2020

Zameranie výzvy:
Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

Čísla k výzve:
minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
maximálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Miera podpory: 100%

Oprávnené územie: Bratislavnský kraj, Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj (celé územie SR)


Oprávnení žiadatelia:

  • štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie.

Oprávnené aktivity:

  • socioekonomické metódy a nástroje pre integrované hodnotenie adaptačných opatrení
  • nástroje pre rozhodovací proces –praktická príručka pre investorov

 

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/54-vyzva-zamerana-na-rozvoj-metodik-pre-hodnotenie-investicnych-rizik-spojenych-s-nepriaznivymi-dosledkami-zmeny-klimy-opkzp-po2-sc211-2019-54/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.