žiadateľ: samospráva / podnikatelia
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.04.2020

Zameranie výzvy:
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Čísla k výzve:
minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
maximálna výška príspevku na projekt je 2 000 000 EUR
Miera podpory: 75%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

  • osoby zapísané v obchodnom registri
  • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
    sú držiteľom povolenia na podnikanie v tepelnej energetike v oblasti:
    rozvodu tepla alebo výroby a rozvodu tepla, alebo majú uvedený predmet podnikania zapísaný v príslušnom registri.

Oprávnené aktivity:

  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla, ktoré musia byť v dôsledku realizácie projektu energeticky účinejšie.  

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/57-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla-opkzp-po4-sc451-2019-57/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.