žiadateľ: samospráva / podnikatelia
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.06.2020

Zameranie výzvy:
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW.

Čísla k výzve:
minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
maximálna výška príspevku na projekt je 2 500 000 EUR
Miera podpory: 45-50%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

  • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ktoré sú minimálne 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP držiteľom povolenia na podnikanie v tepelnej energetike:

    v oblasti výroby tepla alebo výroby a rozvodu tepla

Oprávnené aktivity:

  • výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení KVET, ktoré slúžia prioritne na pokrytie dopytu po využiteľnom teple v systémoch centralizovaného zásobovania teplom
  • Podporené budú existujúce zariadenia VUKVET prinášajúce v porovnaní s pôvodnou situáciou vyššiu účinnosť a nové alebo existujúce zariadenia, ktoré dosiahnu parametre VUKVET realizáciou projektu

 

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/60-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-zariadeni-na-vyrobu-elektriny-a-tepla-vysoko-ucinnou-kombinovanou-vyrobou-s-maximalnym-tepelnym-prikonom-20-mw-opkzp-po4-sc451-20/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.