English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   NR SR
   
  oblasť podpory:     nové informácie o Verejnom obstarávaní                         
  aktuálne od:   09/2015
  aktuálne do:   --

 

 

Elektronický kontraktačný systém (EKS) majú povinnosť používať všetci verejní obstarávatelia, teda štát, VÚC, obce, ako aj osoby, ktoré síce nie sú v postavení verejného obstarávateľa, ale boli im poskytnuté finančné zdroje verejného obstarávateľa vo výške minimálne 50 % z hodnoty projektu. Povinnosť využívať Elektronické trhovisko na proces verejného obstarávania sa vzťahoval na všetky tovary ,služby a zákazky na stavebné práce bežne dostupné nad 1000 eur bez DPH do hodnoty 134 000 eur, resp. 207 000 eur bez DHP (v závislosti od typu verejného obstarávateľa). Hranica sumy, od ktorej je potrebné obstarávať cez EKS, sa však od septembra zvyšuje na 5000 eur.

Aktuálnou novelizáciou zákona sa zmenila spodná hranica pre povinné používanie EKS ako aj dalšie ustanovenia.
Odporučame si podrobne preštudovať všetky informácie k týmto zmenám na stránke Národnej rady Slovenskej republiky.

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5596

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.