English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   MPaRV SR
   
  oblasť podpory:     Bývanie                                         
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   --

 

 

V rámci implementácie finančného nástroja JESSICA II bolo dňa 12. januára vyhlásené Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP pre oprávneného žiadateľa Štátny fond rozvoja bývania.

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.