žiadateľ: podnikateľ / samospráva
kategória:  rozvoj podnikania / občianska vybavenosť               
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 18.05.2020

 

Zameranie výzvy:
Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, financovanie prevádzkových nákladov miestnych akčných skupín. Podpora je určená aj na obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest; nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb a podporu marketingových aktivít.

Čísla k výzve:
--

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:
miestne akčné skupiny (na základe udeleného štatútu miestnej akčnej skupiny)

Oprávnené aktivity:

  • financovanie prevádzkových nákladov miestnych akčných skupín spojených s riadením uskutočňovania stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
  • vzdelávanie zamestnancov a členov miestnych akčných skupín
  • zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev
  • obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest
  • nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb
  • podpora marketingových aktivít
  • podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov

 

zdroj: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=12753

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.