vyzva-rvpk-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-oblasti-prevencie-kriminality-pre-rok-2015
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   Ministerstvo vnútra SR
   
  oblasť podpory:     Prevencia kriminality                                     
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   15. 12. 2015

 

English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   ITMS 2014+
   
  oblasť podpory:     Trh práce / zamestnanosť                                    
  aktuálne od:   03. 12. 2015
  aktuálne do:   01. 02. 2016

 

vyzvanie-op-lz-np-2015-4-2-1-01-podpora-opatrovatelskej-sluzby
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   ITMS 2014+
   
  oblasť podpory:     Opartovateľské služby                                       
  aktuálne od:   30. 11. 2015
  aktuálne do:   01. 02. 2016

 

vyzva-na-podporu-kultury-narodnostnych-mensin-na-rok-2016-je-zverejnena-tyzden-skor-ako-minuly-rok
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   Narodnemensiny.gov.sk
   
  oblasť podpory:     Národnostné menšiny                                            
  aktuálne od:   2016
  aktuálne do:   2016

 

vyzvanie-op-lz-np-2015-4-1-1-01-podpora-rozvoja-socialnej-prace-v-rodinnom-prostredi-klientov-v-oblasti-socialnych-veci-a-rodiny-efektivita-ii
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   ISRRA
   
  oblasť podpory:     Ľudské zdroje                                                       
  aktuálne od:   25. 11. 2015
  aktuálne do:   24. 01. 2016

 

predbezne-terminy-interreg-v-a-sk-cz
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   http://www.sk-cz.eu
   
  oblasť podpory:     Cezhraničná spolupráca                                                
  aktuálne od:   23. 11. 2015
  aktuálne do:    --

 

pisomne-vyzvanie-k-predlozeniu-ziadosti-o-nfp-v-ramci-implementacie-iniciativy-jessica-iii
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   ROD
   
  oblasť podpory:     Regenerácia sídiel                                                       
  aktuálne od:   19. 11. 2015
  aktuálne do:   30. 11. 2015

 

zverejnenie-pisomneho-vyzvania-pre-statny-fond-rozvoja-byvania
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   MPaRV SR
   
  oblasť podpory:     Bývanie                                         
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   --

 

iuventa-zverejnila-vyzvy-na-granty-na-rok-2016
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   IUVENTA
   
  oblasť podpory:     Mládež                                                
  aktuálne od:   18. 11. 2015
  aktuálne do:   31. 12. 2016

 

kraje-daju-v-roku-2016-na-socialne-sluzby-o-8-2-mil-eur-viac
English (UK)Informačná tabuľka:


  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   MPSVR SR
   
  oblasť podpory:     Sociálne služby                               
  aktuálne od:   12. 01. 2015
  aktuálne do:   --

 

europska-komisia-vydala-usmernenie-k-vo-pre-odbornikov-z-praxe
English (UK)Informačná tabuľka:


  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   VÝSKUMNÁ AGENTÚRA
   
  oblasť podpory:     Výskum a Vžvoj - VO                                   
  aktuálne od:   12. 01. 2015
  aktuálne do:   --

 

aktualne-vyzvania-prioritna-os-7-informacna-spolocnost
English (UK)Informačná tabuľka:


  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   OPIS
   
  oblasť podpory:     Infomatizácia spoločnosti                                              
  aktuálne od:   03. 11. 2015
  aktuálne do:   19. 01. 2015

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.