Výzva na súťaž


ZEDKO, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Centrifúga“

Nižšie uvádzame link na stiahnutie kompletnej dokumentácie k procesu verejného obstarávania podľa postupu – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. .

 

Nižšie uvádzame link na stiahnutie kompletnej dokumentácie k procesu verejného obstarávania podľa postupu – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. .

 

Nižšie uvádzame link na stiahnutie kompletnej dokumentácie k procesu verejného obstarávania podľa postupu – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. .

 

 

English (UK)

Synthotec Slovakia s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

 

English (UK)

Synthotec Slovakia s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

 

English (UK)

Synthotec Slovakia s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

 

                    

 Výzva na súťaž

M T J interiér, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky


„Univerzálna frézka a Sústruh na kov s dig. odmerom“Výzva na súťaž
M T J interiér, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky


„Hydraulické tabuľové nožnice“

Výzva na súťaž

M T J interiér, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Formátovacia píla“

English (UK)

Informáčná tabuľka:

 

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj:   OP KZP
    
  oblasť podpory:  

  spracovanie odpadov - VÝZVA                          

  aktuálne od:   10/2016
  aktuálne do:   12/2016

 

 

blog-ked-vyprcha-prvotne-nadsenie
English (UK)

Informáčná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj:   BALTEUS spol. s.r.o. 
    
  oblasť podpory:     BLOG                                                 
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   --

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.