Výzva na súťaž

M T J interiér, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky


„Univerzálna frézka a Sústruh na kov s dig. odmerom“Výzva na súťaž
M T J interiér, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky


„Hydraulické tabuľové nožnice“

Výzva na súťaž

M T J interiér, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Formátovacia píla“

English (UK)

Informáčná tabuľka:

 

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj:   OP KZP
    
  oblasť podpory:  

  spracovanie odpadov - VÝZVA                          

  aktuálne od:   10/2016
  aktuálne do:   12/2016

 

 

blog-ked-vyprcha-prvotne-nadsenie
English (UK)

Informáčná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj:   BALTEUS spol. s.r.o. 
    
  oblasť podpory:     BLOG                                                 
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   --

 

nadacia-tesco
English (UK)

Informáčná tabuľka:

  kategória:   zo Svolenska
  zdroj/viac info:   Nadácia TESCO
   
  oblasť podpory:     nadácia TESCO                                           
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   --

 

English (UK)

Informáčná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska 
  zdroj/viac info:   SIEA SR
                        
  oblasť podpory:     domácnosti - OZE                                              
  aktuálne od:   jeseň/2015
  aktuálne do:   --

 

2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.