žiadateľ:

samospráva
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromentalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.04.2020

žiadateľ: samospráva
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Bratislavnský kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.04.2020

žiadateľ: samospráva / podnikatelia
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.04.2020

žiadateľ: samospráva / podnikatelia
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.06.2020

žiadateľ: samospráva / podnikatelia
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.04.2020

žiadateľ:

samospráva
kategória:  OZE (obnoviteľné zdroje energie)
oprávnené územie: Bratislavský kraj,Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 15.07. 2020

žiadateľ: podnikateľ
kategória:  rozvoj podnikania
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 29.05.2020

žiadateľ:

samospráva
kategória:  OZE (obnoviteľné zdroje energie)
oprávnené územie: Bratislavský kraj,Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.04. / 31.07. 2020

Vývoj aktuálnej situácie v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 so sebou prináša negatívne následky nie len na to najzásadnejšie a to zdravie ľudí, ale výrazne ovplyvní aj celkovú hospodársku situáciu a činnosť podnikateľských subjektov. Tieto dôsledky sa dotknú väčšiny podnikateľských odvetví, a to najmä oblastí výroby, služieb, umenia, športu a zrejme aj  obchodu v niektorých segmentoch.

12.09.2017 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

 

Od 1. januára 2017 budú môcť subjekty, o ktorých tak ustanovuje zákon obchodovať so štátom len za podmienky, že budú zapísané v osobitnom registri

English (UK)Informáčná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj:   OP KZP
    
  oblasť podpory:     spracovanie NIE nebezepečných odpadov                        

  aktuálne od:   10/2016
  aktuálne do:   02/2017

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.