12.09.2017 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

 

Od 1. januára 2017 budú môcť subjekty, o ktorých tak ustanovuje zákon obchodovať so štátom len za podmienky, že budú zapísané v osobitnom registri

English (UK)Informáčná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj:   OP KZP
    
  oblasť podpory:     spracovanie NIE nebezepečných odpadov                        

  aktuálne od:   10/2016
  aktuálne do:   02/2017

 

English (UK)Informáčná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj:   OP KZP
    
  oblasť podpory:     spracovanie NEBEZPEČNÝCH odpadov                         

  aktuálne od:   10/2016
  aktuálne do:   02/2017

 

English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   webové sídlo Min. Kultúry SR
   
  oblasť podpory:     Kreatívny priemysel                                          
  aktuálne od:   17.10.2016
  aktuálne do:   28.02.2017

 

da-sa-to-uspechy-mimovladnych-organizacii-predstavi-zaverecna-konferencia-fondu-pre-mvo
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   Nadácia EKOPOLIS
   
  oblasť podpory:     tretí sektor                                           
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   --

 

oznam-o-zverejneni-10-11-a-12-vyzvy-kzp
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   webové sídlo OP KŽP
   
  oblasť podpory:     Udržateľné využívanie prírodných zdrojov               
  aktuálne od:   21.03.2016
  aktuálne do:   --

 

mzp-sr-vyhlasilo-nove-vyzvy
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   webové sídlo MŽP SR
   
  oblasť podpory:     Komunálny odpad                                               
  aktuálne od:   21.03.2016
  aktuálne do:   --

 

zvysenia-technologickej-urovne-v-podnikoch-a-zlepsenia-konkurencieschopnosti-podnikov-prostrednictvom-podpory-realizacie-inovacnych-aktivit
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   webové sídlo OP VaI
   
  oblasť podpory:     Firmy / nové technológie                                               
  aktuálne od:   26.02.2016
  aktuálne do:   --

 

vyzva-telocvicne-2
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   webové sídlo Ministerstva ŠVVŠ SR
   
  oblasť podpory:     školstvo - telocvične                                               
  aktuálne od:  
  aktuálne do:   04.03.2016

 

terminy-grantovych-programov-na-rok-2016
English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   Nadácia Tatra banky
   
  oblasť podpory:     --                                                    
  aktuálne od:   2016
  aktuálne do:   2016

 

administrativny-asistent
English (UK)

Miesto práce :   
Druh pracovného pomeru:         
Kollárová 73, 036 01 Martin                     
na dohodu (brigáda)

Termín nástupu :

Ponúkaný plat :
08.02.2016 
dohodou

2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.