Kľúčovým faktorom úspešnosti každého projektu je výber vhodnej výzvy. Na to, aby ste boli schopní vybrať vhodnú výzvu, je potrebné si sformulovať základnú ideu projektu, a to zodpovedaním týchto otázok:

  • Čo idem robiť ?

  • Pre koho to idem robiť ?

  • Ako to idem robiť ?

Sformulovanie základnej idey je mimoriadne dôležité pre všetky ostatné fázy prípravy kvalitného projektu a následne úspešného schválenie a implementácie grantu alebo dotácie. V tejto fáze je nutné venovať naozaj dostatok času ešte predtým, ako sa pustíme do ďalších krokov. Ďalej je dôležité si uvedomiť, že prvotná idea a požadované ciele projektu musia vzísť od Vás a my Vám následne poradíme a pomôžeme ich rozvíjať smerom ku konkrétnym programom, či výzvam.

Formálne požiadavky sú neoddeliteľnou súčasťou každého grantu či dotácie. Primárne sa výzvy rozdeľujú podľa „Oprávnenosti žiadateľa“ t.j. podľa typu organizácie, ktorá sa môže o ten či onen grant uchádzať (napr. Podnikateľ, alebo Samospráva).
Následne je možné projektovú ideu kategorizovať podľa jej tematického zamerania. (napr. OZE (obnoviteľné zdroje energie) a energetika efektívnosť).

Možnosti grantových výziev a dotácií na našich stránkach ponúkajú filter podľa nasledovných kritérií:

1.       Podnikateľ
                                            I.            Výskum a inovácie
                                          II.            Opatrenia korona vírus
                                         III.            Odpady
                                        IV.            OZE (obnoviteľné zdroje energie) a energetika efektívnosť
                                          V.            IKT (informačno-komunikačné technológie)
                                        VI.            Rozvoj podnikania
                                       VII.            Cestovný ruch
2.       Samospráva
                                            I.            Občianka vybavenosť
                                          II.            Opatrenia korona vírus
                                         III.            OZE (obnoviteľné zdroje energie) a energetika efektívnosť
                                        IV.            Vzdelávanie
                                          V.            Ochrana životného prostredia a environmentalistika
                                        VI.            Dopravná infraštruktúra
                                       VII.            Cestovný ruch, kultúra, voľnočasové aktivity
                                     VIII.            Vodné hospodárstvo
3.       Škola
                                            I.            Vzdelávanie a vybavenosť
                                          II.            Opatrenia korona vírus
                                         III.            OZE (obnoviteľné zdroje energie) a energetika efektívnosť

                         IV.     Výskum a inovácie

4.       Neziskový sektor
                                            I.            Vzdelávanie
                                          II.            Opatrenia korona vírus
                                         III.            Environmentálne projekty
                                        IV.            Tvorba pracovných miest
                                          V.            Cestovný ruch, kultúra, voľnočasové aktivity
                  VI.      Výskum a inovácie
5.       Kultúra a kreativita
                                            I.            Vzdelávanie
                                          II.            Opatrenia korona vírus
                                         III.            Tvorba pracovných miest
                                        IV.            Cestovný ruch, kultúra, voľnočasové aktivity
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.