žiadateľ:

podnikateľ / neziskový sektor /
kategória:  rozvoj podnikania / kultúra a kreativita
oprávnené územie: Bratislavský kraj, Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 07.08.2020

Zameranie výzvy:
Výzva je zameraná na podporu a vytváranie kultúrnych podujatí s cieľom umožniť kinám inovovať a hrať dôležitejšiu úlohu v ich miestnych komunitách aj v nadväznosti na pandémiu COVID-19.


Čísla k výzve:
maximálna výška finančného príspevku je 500.000 Eur.


Miera podpory: 70%

Oprávnené územie: Bratislavský kraj, Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

 • prevádzkovatelia kín alebo kultúrne organizácie
  • neziskové organizácie
  • medzinárodné organizácie
  • podnikatelia

Oprávnené aktivity:

 • vytváranie inovatívnych kultúrnych centier zameraných na kiná, zahŕňajúce spoluprácu medzi kinosálami, ako aj s inými operátormi v sektoroch kultúry a tvorivej činnosti vrátane online platforiem
 • nové obchodné modely na zapojenie sa do existujúceho publika a oslovenie nových divákov, najmä mladých ľudí, prostredníctvom ponúkania kvalitného a rozmanitého európskeho kreatívneho obsahu
 • vzdelávacie činnosti - diskusie, tvorivé dielne
 • podpora vybavenia kina, digitalizácia s cieľom prispôsobiť sa potrebám publika
 • propagačné a komunikačné činnosti

 

zdroj: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.