žiadateľ: podnikateľ
kategória:  výskum a inovácie / rozvoj podnikania
oprávnené územie: okresy Prievidza a Partizánske
aktuálny termín do: 29.05.2020 30.09.2020

 

Zameranie výzvy:
Predmetom projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného/nehmotného majetku za účelom produkcie nového/inovovaného produktu alebo inovácie produkčného procesu.


Čísla k výzve:
Minimálna výška NFP: 50.000 eur
Maximálna výška NFP: 200.000 eur
Miera podpory: 85%


Oprávnené územie: okresy Prievidza a Partizánske


Oprávnení žiadatelia:

  • osoby zapísané v obchodnom registri
  • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

Oprávnené aktivity:

  • Nákup dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
  • Nákup strojov, prístrojov, zariadení
  • Nákup softvéru
  • Nákup autorských práv a patentov
  • Nákup predmetov priemyselných práv (úžitkové vzory a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu)
  • Nákup ostatných nehmotných aktív

 

zdroj: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1322020_vyzva_23_horna_nitra/

osoby zapísané v obchodnom registri

osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.