Výzva na súťaž

RALT, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Vnútorné vybavenie“


1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:

RALT, s.r.o.
Sídlo: Ďatelinová 5530/4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov

Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Leskovjanský
kontaktná osoba : Matej Novotný
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / 00421 (0) 918 383 390

IČO: 47912570
webové sídlo: https://dotacieservis.sk/ostatne/vyzva-na-sutaz-%E2%80%93-vnutorne-vybavenie


 

2.       Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky:
akceptujú sa ponuky zaslane e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

3.       Predmet obstarávania: „Vnútorné vybavenie“

 

CVP kódy:

-          44115800-7 - Vnútorné vybavenie budovStručný opis zákazky:

-          Predmetom zákazky je dodanie vnútorného vybavenia4.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je dojednané inak.

 

5.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):

Notebook

 
Minimálne požadované parametre

Parametre ponúkaného stroja

 
 
Základ zariadenia

Poloprofesionálny/ profesionálny

Áno

Áno

 
 
 
 
Typ zariadenia – Ultrabook/

áno

áno

 
Notebook

 
Procesor

min. Intel i7 alebo ekvivalentný

Intel i7

 
Displej - Uhlopriečka

min.15''

''

15.6

''

 
Počet jadier

min. 4

ks

4

ks

 
Operačná pamäť

min. 16

GB

16

GB

 


Typ operačnej pamäte

min. DDR4DDR4 


 
Disk SSD

min. 512

GB

512

GB

 
Displej - Rozlíšenie

min. 3840x21603840x2 
px

160

px

 
Displej – Technológia - IPS

Áno

áno

 
Grafická karta - pamäť

min. 4

GB

4

GB

 
Grafická karta - typ pamäte (DDR5)

Áno

áno

 
USB port 3.0

min. 2

ks

2

ks

 
HDMI port

min. 1

ks

1

ks

 
Čítačka pam. kariet

Áno

áno

 
Web kamera (HD)

Áno

áno

 
Batéria - kapacita

min. 55

Wh

56

Wh

 
Hmotnosť

max. 3,0

kg

1.78

kg

 


SW – operačný systém – min.

Áno

áno

 


Windows 10 alebo ekvivalentný

 
 


SW – Antivírový bezpečnostný - min. ESET Small Business Security Pack 5

 


alebo ekvivalentný

Áno

áno

 
Príslušenstvo 


SW – Kancelársky balík – min. MS

Áno

áno

 


Office 2016 alebo ekvivalentný

 


SW – Grafický a dizajnérsky – min. Corel Draw Graphic Suite X8 alebo

 


ekvivalentný

Áno

áno

 
 
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia

Dodanie na miesto realizácie

 
 
 
Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky

 
 
 
Suma spolu

 
             
Tlačiareň

 
Minimálne požadované parametre

 
 
Základ zariadenia

Technológia tlačenia - laserová

áno

áno

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
max. 12 sek. farebne/10 sek.

sek

 
Tlač prvej strany

čiernobielej

 
 
Ručný podávač

min. 100

strany

 
Zásobník

min. 200

strany

 
LAN pripojenie

Áno

 
WiFi (voliteľné)

Áno

 
USB port

Áno

 
Kapacita štartovacieho toneru

min. 4400

strany

 
Áno

 


Toner originál – čierna, azúrová, purpurová, žltá

 
Príslušenstvo 
 


Dodanie na miesto realizácie

 
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia

 


Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky

 


 
             
Monitor

 
Minimálne požadované parametre

 
 
Základ zariadenia

Technológia – LCD LED

áno

áno

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podsvietenie – LED

áno

áno

 
Displej – technológia IPS

áno

áno

 
Displej – uhlopriečka

min.27’’

‘‘

27

‘‘

 
Rozlíšenie

2560x 
min. 2560 x 1440

pix

1440

pix

 
Pomer strán (min.16:9)

áno

Áno

 


 
Rýchlosť odozvy

max. 10

ms

6

ms

 
Jas

min.300

cd/m2

300

cd/m2

 
Kontrast

min. 1000:1######

Pomer

 
Pozorovací uhol – vodorovne

min.176

stupňov

178

stupňov

 
Pozorovací uhol – zvisle

min.176

stupňov

178

stupňov

 
HDMI port

min.2

ks

2

Ks

 
Display port

áno

Áno

 
Výškovo nastaviteľný stojan

áno

Áno

 
USB port

min. 1

ks

4

ks

 
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia

Dodanie na miesto realizácie

 
 
Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky

 
 
             
Server

 
Minimálne požadované parametre

 
 
Základ zariadenia

Procesor

min. Intel i3 alebo ekvivalentný

Intel

 
 
 
 
 
Operačná pamäť

min.8

GB

8

GB

 
Typ pamäte

min. DDR4DDR4 
Frekvencia

min.2133

MHz

2133

MHz

 
Počet slotov RAM

min.4

Ks

8

Ks

 
Disk – kapacita

min.1

TB

1

TB

 
Výkon zdroja

min.550

W

550

W

 
Frekvencia procesoru

min. 2.4

GHz

02.4

GHz

 
Príslušenstvo

Server licencia – Windows Server

Áno - Windows Server Standard 2016 
Standard 2016 alebo ekvivalent   

 
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia

Dodanie na miesto realizácie

 
 
Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky

 
 
             
Pamäťové médium - USB kľúč (2 ks)

 
Minimálne požadované parametre

 
 
Kapacita

min.128

GB

128

GB

 
Rozhranie

min.3.003.1 


 
Prenosová rýchlosť čítania

min.250

MB/s

350

MB/s

 


 
Prenosová rýchlosť zápisu

min.250

MB/s

250

MB/s

 
Podporované OS

Microsoft Windows, Mac OS,

áno

 
Linux

 
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia

Dodanie na miesto realizácie

 
 
Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky

 
 
             
Pamäťové médium - externý disk HDD (2ks)

 
Minimálne požadované parametre

 
 
Základ zariadenia

Kapacita

min.2

TB

2

TB

 
Veľkosť

max.2.5

‘’

02.5

‘‘

 
Rýchlosť otáčok

min.5400

ot./min.

5400

ot./min.

 
Podporované OS

Microsoft Windows, Mac OS,

áno

 
Linux

 
Typ rozhrania

USB 3.0

áno

 
 
Spätná kompatibilita rozhrania

USB 2.0, USB 3.0 (3.1 gen1)

áno

 
USB kábel 3.0

áno

áno

 
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia

Dodanie na miesto realizácie

 
Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky

 
 
             
Laminátor 
Minimálne požadované parametre

 
 
max.1

min

<1

.min

 
 
max.60

sek./ str.

60

sek./ str. 
Áno 250Fellowes Saturn3i A3 
min. 2x 75 (150)

mikrónov

mikrónov 
áno

áno165

 
áno

áno

 
áno

áno

 
Dodanie na miesto realizácie

 
Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky

 
 
             
Kotúčová rezačka na papier 


Parametre ponúkaného stroja

 
Minimálne požadované parametre

 
Základ zariadenia

Kapacita listov súčasne

min. 20

listov

30

listov

 
Dĺžka rezu

min. 460

mm

465

mm

 
Rez papiera

min. 80

gr.

80

gr.

 
Rezanie formátu A3

áno

áno

 
Čepeľ zo špeciálnej vysoko odolnej

áno

áno

 
kalenej ocele

 
Nastaviteľný doraz na papier

áno

áno

 
Prítlak k papieru

áno

áno

 
Presná mierka v cm/inch

áno

áno

 
Ochranný kryt

áno

áno

 
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia

Dodanie na miesto realizácie

 
 
Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky

 
 
 

6.       Predpokladaná hodnota zákazky:
10 980,01 Eur bez DPH7.       Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„Prevádzka objednávateľa na adrese: Púpavová 3, 052 01 Spišská Nová Ves“

 

8.       Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„TERMÍN REALIZÁCIE DIELA: maximálne 4 týždne odo dňa objednania diela“9.       Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP Val).

 

10.   Lehota na predloženie ponuky:
14.05.2018 – 18:00

 

11.   Spôsob predloženia ponuky:
Elektronickou poštou podľa bodu 2.

 

12.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.

 

13.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania poštou označiť obálku „Neotvárať – zabezpečenie procesu VO“

 

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:a)       Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, ič DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.b)      Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)

14.   Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v sídle verejného obstarávateľa.

 

 

 

V Martine, dňa 03.05.2018

S pozdravom

......................................................

RALT, s.r.o.
Matej Novotný - splnomocnená osoba


Prílohy:

Príloha č.1 – Návrh Zmluvy o dielo podľa bodu 4. tejto výzvy

Zmluva o dielouzavretá v zmysle §  536 a násl. zákona 513/1991 Z. z. ( Obchodný zákonník ).

1. ZMLUVNÉ STRANY

           

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

DIČ:    

IČ DPH:

Registrácia:

Tel:

e-mail:

                                               

( ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane,a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

DIČ:

IČ DPH:

IČ DPH:

Registrácia:

Tel:

e-mail:( ďalej len „zhotoviteľ“) na strane druhej,

2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY2.1  Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa s najnižšou ponúkanou cenou, spĺňajúca všetky technické parametre podľa požiadaviek kupujúceho.

3. PREDMET PLNENIA (DIELO)3.1  Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je dodanie tovarov a súvisiacich služieb (ďalej aj ako dielo) zhotoviteľom do miesta realizácie podľa bodu 6.1. podľa špecifikácie v prílohe č. 1 tejto zmluvy (Špecifikácia a cena diela).3.2  Zhotoviteľ a objednávateľ berú na vedomie skutočnosť, že predmet plnenia je financovaný z prostriedkov nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako NFP) v rámci projektu „Inovácia produktu v spoločnosti RALT, s. r. o.“.4. CENA DIELA4.1  Cena za dielo definované v článku II. je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje:

Celková cena diela bez DPH je:               0,00 EUR


DPH 20%                                                 0,00 EUR

Celková cena diela vrátane DPH             0,00 EUR.

Slovom: eur4.2  Hore uvedená cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na realizáciu diela podľa bodu 3.1 zmluvy a je cenou konečnou.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1  Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi 100 % z ceny dielo po jeho úplnom dodaní. Po prevzatí diela objednávateľom zhotoviteľ vystaví faktúru, so splatnosťou 45 dní.5.2  Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platného zákona o dani z pridanej hodnoty.5.3  Cena diela sa považuje za zaplatenú dňom, keď sa uhrádzaná čiastka pripíše na účet zhotoviteľa.5.4  Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú ako aj formálnu správnosť fakturácie zhotoviteľa.5.5  Ak faktúra obsahuje vecné alebo formálne chyby, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi spolu s písomným odôvodnením takého postupu. Lehota splatnosti sa prerušuje a znovu začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry.

6. PODMIENKY REALIZÁCIE DIELA6.1  MIESTO REALIZÁCIE DIELA: Prevádzka objednávateľa na adrese: Púpavová 3, 052 01 Spišská Nová Ves

6.2  TERMÍN REALIZÁCIE DIELA: maximálne 4 týždne odo dňa objednania diela.

6.3  Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi deň dodania diela minimálne 10 pracovných dní vopred.

6.4  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii diela. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo po jeho dokončení v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste prevziať a zaplatiť zaň riadne a včas dohodnutú cenu.

6.5  Dielo sa považuje za ukončené riadne a včas vtedy, keď bolo vykonané v súlade s touto zmluvou, zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo v lehote stanovenej v bode 6.2. tohto článku zmluvy, dielo nemá žiadne vady, zhotoviteľ odovzdá všetky dokumenty, ktoré s dielom súvisia a úspešne uplynula 14-dňová skúšobná prevádzka.

6.6  Dielo sa považuje za prevzaté v momente, keď objednávateľ svojím podpisom schváli odovzdávací /preberací protokol podpísaný zhotoviteľom po riadnom ukončení diela podľa bodu 6.5. tejto zmluvy.

6.7  Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s najnovšími technickými poznatkami. Dodané zariadenie bude nové, nepoužité, a to ani na predvádzanie alebo vystavovanie.

6.8  REKLAMÁCIA: V prípade zistenia nekvalitnej realizácie diela objednávateľ si uplatní reklamáciu zjavných vád ihneď pri preberaní diela, reklamáciu vád, ktoré nie je možné zistiť pri preberaní diela do 14 dní od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty t.j. 24 mesiacov od prevzatia diela.

6.9  Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie záručnej vady najneskôr do 48 hodín od jej písomného nahlásenia.

6.10     Ak bude na vyriešenie zistenej vady dostatočná telefonická konzultácia, bude ju zhotoviteľ poskytovať v slovenskom jazyku na vlastné náklady.7. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA7.1  Meniť alebo dopĺňať text zmluvy bude možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne podpísané a potvrdené oprávneným zástupcom oboch zmluvných strán.7.2  Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok ITMS kód - NFP313030F266 a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Es, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.7.3  Dorozumievacím jazykom medzi objednávateľom a zhotoviteľom je slovenský jazyk.7.4  Zhotoviteľ má povinnosť na požiadanie objednávateľa predkladať objednávateľovi elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.7.5  Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti adresované druhej strane budú doručené na adresy uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.7.6  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po doručení správy z ex post kontroly so záverom pripustenia výdavkov súvisiacich s verejným obstarávaním do financovania Objednávateľovi.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY8.1  V prípade, že dielo nebude dodané v lehote a/alebo v kvalite dohodnutej v tejto zmluve, bude to objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvy, čo je dôvod na odstúpenie od zmluvy.8.2  Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy podľa bodu 8.1 tak v prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute, ktorú zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi vo výške 0,1 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania s jeho dodaním až do dňa jeho úplného dodania.8.3  Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj vtedy ak sa v priebehu dodávky, alebo počas skúšobnej prevádzky dokáže, že dodávané dielo nespĺňa požadované funkčné špecifikácie, kapacity alebo výstupy podľa pôvodných požiadaviek objednávateľa.8.4  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva si ponechá zhotoviteľ a dva obdrží objednávateľ.

Príloha č. 1: Špecifikácia a cena diela

V ....................................dňa .............                   V ............................ dňa ..............                                                                                                          

..........................................                                    ..........................................
      objednávateľ                                                                zhotoviteľ

Špecifikácia a cena diela

Špecifikácia diela: 


 


 


 


 


 


 


 


Cena diela (Rozpočet):Por.č.                  

Názov položky

Merná jednotka

Počet

Jednotková cena

Spolu

 
 
1.

           
Celkom:

   
DPH 20 %:

   
Celkom s DPH:

   
Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa:

xxx

Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať
za zhotoviteľa v obchodno-právnych vzťahoch:

xxx

Miesto a dátum:

.................................................................................................................

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.