ZEDKO, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) týmto zverejňuje zmluvy uzavreté s výhernými uchádzačmi, ako výsledok postupov ZVO k zákazkám:

 

"Čistenie vzduchu s rekuparáciou a skrápaním" - https://dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/cistenie-vzduchu-s-rekuperaciou-a-skrapanim-Zmluva-o-dielo.pdf 


"ICP analyzátor" - https://dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/ICP-analyzator-Zmluva-o-dielo.pdf


"Indukčná pec" - https://dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/Indukcna-pec-Zmluva-o-dielo.pdf

"Neutralizačná stanica s uzavretým obvodom" - https://dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/Neutralizacna-stanica-s-uzavretým-Zmluva-o-dielo.pdf


"Zariadenie na spracovanie kalov" - https://dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/Zariadenia-na-spracovanie-kalov-Zmluva-o-dielo.pdf

 

„Centrifúga“ - www.dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/zmluva-o-dielo-Centrifuga.pdf

„Dodávka“ - www.dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/Kupna-zmluva-dodavka.pdf

„Kalolis“ - www.dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/Zmluva-o-dielo-Dodavka-Kalolisu.pdf

„Mechanické zariadenia“ - www.dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/Zmluva-o-dielo-Dodavka-Mechanickych-zariadeni.pdf
Dodatok č.1 - www.dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/Dodatok k zmluve Mechanické zariadenia.pdf

„Pračka s odstreďovaním s napojením na existujúce zariadenie“ - www.dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/Zmluva-o-dielo-Dodavka-Pracky-s-odstrdovanim-napojenim-na-existujuce-zariadenie.pdf

„Ručný spektrometer“ - www.dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/Zmluva-o-dielo-Dodavka-rucneho-spektrometra.pdf

„Softvér“ - www.dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/Zmluva-o-dielo-a-licencna-zmluva-c.ZPI-2017-034.pdf

 Dodatok č. 1 - https://dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/Dodatok-k-zmluve-Softver.pdf

„Cestná mostová váha“ - www.dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/Zmluva-o-dielo-Dodavka-Cestnej-mostovej-vahy.pdf

Dodatok č.1 - https://dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/Dodatok k zmluve cestná mostová váha.pdf

„Výveva + rozvod podtlaku“ -www.dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/Zmluva-o-dielo-Dodavka-vyvevy+rozvod-podtlaku.pdf
Dodatok č.1 - www.dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/Dodatok k zmluve Výveva.pdf

„VZV-Čelný vysokozdvižný vozík“ - www.dotacieservis.sk/ZEDKO-117/zmluvy-zverejnenie/Kupna-zmluva-Starlift-VZV.pdf

„Centrifúga“

- „Dodávka“

- „Kalolis“

- „Mechanické zariadenia“

- „Pračka s odstreďovaním s napojením na existujúce zariadenie“

- „Ručný spektrometer“

- „Softvér“

- „Cestná mostová váha“

- „Výveva + rozvod podtlaku“

- „VZV-Čelný vysokozdvižný vozík“

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.