English (UK)

Informáčná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska 
  zdroj/viac info:   SIEA SR
                        
  oblasť podpory:     domácnosti - OZE                                              
  aktuálne od:   jeseň/2015
  aktuálne do:   --

 

 

Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

 

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

Momentálne je národný projekt Zelená domácnostiam len v prípravnej fáze, domácnosti ešte nemôžu žiadať o podporu. Podmienkou spustenia národného projektu je okrem iného vytvorenie zoznamu zariadení a taktiež zoznamu zhotoviteľov, ktorí sa zaviažu dodržiavať zmluvné podmienky pri inštalácii podporených zariadení, ako aj pri preplácaní poukážok. Práve táto prípravná fáza je pre spustenie projektu kľúčová.

 
Aké zariadenia budú podporované?

-  malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny

- zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu 
  • tepelné čerpadlá

 

Kde je možné získať podrobnejiše informácie?

Všetky aktuálne informácie k možnostiam čerpania podpory prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam sú k dispozícii na stránke:

www.zelenadomacnostiam.sk

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.