Slovak (SK)

Synthotec Slovakia s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

 

Read more: Výzva na súťaž - 6-osí robot (en)

Slovak (SK)

Synthotec Slovakia s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

 

Read more: Výzva na súťaž - Optický kamerový systém pre meranie ložiskových klietok (en)

Slovak (SK)

MTJ interiér, s.r.o., Štefánikova štvrť 2824, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia

Tel.: +421(0)414214252, +421(0)903805546, www.mtj.sk, JLIB_HTML_CLOAKING

                       
__________________________________________________________________________________________________________

 Výzva na súťaž

M T J interiér, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky


„Univerzálna frézka a Sústruh na kov s dig. odmerom“

Read more: Výzva na súťaž (3) (en)

Slovak (SK)MTJ interiér, s.r.o., Štefánikova štvrť 2824, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia

Tel.: +421(0)414214252, +421(0)903805546, www.mtj.sk, JLIB_HTML_CLOAKING                                
__________________________________________________________________________________________________________

Výzva na súťaž
M T J interiér, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky


„Hydraulické tabuľové nožnice“

Read more: Výzva na súťaž (2) (en)

Slovak (SK)

MTJ interiér, s.r.o., Štefánikova štvrť 2824, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia

Tel.: +421(0)414214252, +421(0)903805546, www.mtj.sk, JLIB_HTML_CLOAKING        

                        
__________________________________________________________________________________________________________

Výzva na súťaž

M T J interiér, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Formátovacia píla“

Read more: Výzva na súťaž (en)

Slovak (SK)

Informáčná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska 
  zdroj/viac info:   SIEA SR
                        
  oblasť podpory:     domácnosti - OZE                                              
  aktuálne od:   jeseň/2015
  aktuálne do:   --

 

Read more: Zelená domácnostiam (en)
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.