vv-2015-vyzva
Slovak (SK)

Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska 
  zdroj/viac info:   APVV SR
   
  oblasť podpory:     aplikováná veda a výskum                             
  aktuálne od:   09.09.2015
  aktuálne do:   11.112015

 

Read more: VV 2015 výzva (en)

vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-zaradenie-do-databazy-odbornych-hodnotitelov-pre-oblast-informacnej-spolocnosti
Slovak (SK)

Informačná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj/viac info:   MF SR
   
  oblasť podpory:    pre hodnotiteľov                                            
  aktuálne od:   31/082015
  aktuálne do:   30/09/2015

 

Read more: Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť...

Slovak (SK)

Informáčná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj/viac info:   ITMS 2014+
   
  oblasť podpory:     Eurofondy - všebecne                                    
  aktuálne od:   2015
  aktuálne do:   --

 

Read more: ITMS 2014 + (en)

Slovak (SK)

Synthotec Slovakia s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

 

Read more: Výzva na súťaž - 6-osí robot (en)

Slovak (SK)

Synthotec Slovakia s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

 

Read more: Výzva na súťaž - Optický kamerový systém pre meranie ložiskových klietok (en)

Slovak (SK)

MTJ interiér, s.r.o., Štefánikova štvrť 2824, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia

Tel.: +421(0)414214252, +421(0)903805546, www.mtj.sk, JLIB_HTML_CLOAKING

                       
__________________________________________________________________________________________________________

 Výzva na súťaž

M T J interiér, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky


„Univerzálna frézka a Sústruh na kov s dig. odmerom“

Read more: Výzva na súťaž (3) (en)

Slovak (SK)MTJ interiér, s.r.o., Štefánikova štvrť 2824, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia

Tel.: +421(0)414214252, +421(0)903805546, www.mtj.sk, JLIB_HTML_CLOAKING                                
__________________________________________________________________________________________________________

Výzva na súťaž
M T J interiér, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky


„Hydraulické tabuľové nožnice“

Read more: Výzva na súťaž (2) (en)

Slovak (SK)

MTJ interiér, s.r.o., Štefánikova štvrť 2824, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia

Tel.: +421(0)414214252, +421(0)903805546, www.mtj.sk, JLIB_HTML_CLOAKING        

                        
__________________________________________________________________________________________________________

Výzva na súťaž

M T J interiér, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Formátovacia píla“

Read more: Výzva na súťaž (en)

Slovak (SK)

Informáčná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska 
  zdroj/viac info:   SIEA SR
                        
  oblasť podpory:     domácnosti - OZE                                              
  aktuálne od:   jeseň/2015
  aktuálne do:   --

 

Read more: Zelená domácnostiam (en)
JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.