English (UK)Určite si kladiete otázku , či je vôbec potrebné si pre uchádzanie sa o

eurofondy

najať

externú poradenskú firmu

?

Samozrejme je možné si projekt či grantovú žiadosť spracovať aj samostatne. Určite sa nájdu aj úspešní žiadatelia, ktorí túto dlhú cestu absolvovali samostatne. Takisto sa nájdu žiadatelia, ktorí boli neúspešní. Pri hľadaní odpovede na túto otázku je najdôležitejšie si zvážiť

personálnu náročnosť

celého procesu. Aby ste dokázali vypracovať

kvalitný a konkurencie schopný projekt

, potrebujete tejto činnosti vyčleniť naozaj dostatočné kapacity. Tieto kapacity zahŕňa z veľkej miery čas venovaný najmä zorientovanie sa v problematike

eurofondov

, prípade iných programov. Ďalej je to zhromaždenie všetkých potrebných vstupných informácií, informácií o formálnych náležitostiach pre jednotlivé riadiace orgány a až následne samotné napísanie a skompletizovanie celého projektu pre

čerpanie eurofondov

.

Ťažisko tohto rozhodnutia je práve medzi časovou a odbornou náročnosťou celého procesu pri využívaná vlastných kapacít   alebo využívaní služieb externej poradenskej firmy so skúsenosťami. V ďalších častiach tejto sekcie nájdete popísané výhody pri využívaní služieb externej poradenskej firmy.


Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.