English (UK)

Vybrané schválené projekty:

Príjmateľ              

Názov projektu Celkové oprávnené výdavky v Eur Operačný program
Zmluva o NFP
Trend Technologies Slovakia, s. r. o.

Inovácia produkčného procesu spracovania plechov

 1 025 840,93 Operačný program Výskum a inovácie  https://www.crz.gov.sk/zmluva/5730492/ 
 
NOVAS MACHINERY s.r.o.
 
Vývoj a výroba linky na výrobu pletiva z hexagonálneho drôtu – produkt ASPHALTNET

 


777 900,00
Operačný program Výskum a inovácie
 
Synthotec Slovakia s.r.o.

VSTREKOVACIA TECHNOLÓGIA PRE LISOVANIE POLYMÉROVÝCH KLIETOK NÁPRAVOVÝCH SKRÍŇ VAGÓNOVÝCH
LOŽÍSK

287 641,00

Operačný program Výskum a inovácie
 
ZEDKO, s.r.o.
 
Zvýšenie miery recyklácie elektroodpadu
v spoločnosti ZEDKO, s.r.o
.
 

463 310,51

Operačný program Kvalita životného prostredia
 
 

 M T J interiér, s.r.o.


Inovácia výrobného procesu v spoločnosti M T J interiér, s.r.o.
 

 

 
387 699,11
 Operačný program Výskum a inovácie
 

KEKO interiér s.r.o


Rozšírenie technologického zázemia a inovácia výroby v spoločnosti KEKO interiér s.r.o
 

 

 
 271 013,34
 Operačný program Výskum a inovácie
 

GABION CENTER s.r.o.

 

Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti Gabion center s.r.o.


498 186,66

Operačný program Výskum a inovácie

 
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4289581&l=sk

 M T J interiér, s.r.o. 
 Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti M T J interiér, s.r.o.
 456 473,33
 Operačný program Výskum a inovácie

 

 

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.