English (UK)Téma “

Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie

” je zameraná na udržanie a posilnenie

vedúceho postavenia európskeho priemyslu

– a tiež na reindustrializáciu Európy. Cieľom je dosiahnuť to prostredníctvom výskumu,

technologického vývoja

, demonštračných činností a

inovácie

v oblasti tzv. kľúčových a prielomových

priemyslených technológií

(

KET

) vrátane priemyselných biotechnológií.

Snahou je hľadať riešenia čo najbližšie priemyselnému a trhovému uplateniu, vrátane oblastí zahrnutých v oblasti Spoločenských výzviev.

Téma je rozdelená na tri časti:

 • Nanotechnológie, pokročilé materiály a podporné aktivity pre

  KET

  ;
 • Priemyselné biotechnológie;
 • Tri prierezové aktivity – výskumné verejno-súkromné partnerstvá: FoF (Továrne budúcnosti), EeB (Energeticky úsporné budovy) a SPIRE (Udržateľný spracovateľský priemysel)
Primárne ciele oblasti NMP:

 • Prekonávanie bariér medzi nanotechnologickým výskumom a trhom, bezpečnostné hľadiská aplikácií založených na nanotechnológiách a podpora regulačných opatrení;
 • Nanotechnológie a nové materiály pre personalizovanú zdravotnú starostlivosť;
 • Výrobné postupy a materiály pre nízkouhlíkové technológie a vyššiu energetickú účinnosť;
 • Vyššie využitie obnoviteľných zdrojov vo výrobe;
 • Flexibilné výrobné technológie so zvýšenou energetickou a materiálovou efektivitou pri súčasnej redukcií odpadov, efektívnejšie využívanie vstupov a recyklácie;
 • Výrobné procesy založené na biotechnológiách podporujúce budúce inovácie, konkurencieschopnosť a udržateľný rozvoj.
http://h2020.cvtisr.sk/sk/veduce-postavenie-priemyslu/nanotechnologie-moderne-materialy-biotechnologie-moderna-vyroba-a-spracovanie/zakladne-informacie.html?page_id=1815

 
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.