English (UK)

Horizont 2020 – zabezpečenie excelentnosti vo vede v Európe

Horizont 2020 je vôbec najväčší

výskumný

a

inovačný program EÚ

. Povedie k väčšiemu počtu prelomových objavov a svetových

prvenstiev, keďže skvelé nápady z laboratórií prenesie na trh. Na sedemročné obdobie (

2014 až 2020

) sú k dispozícii financie vo výške takmer

80 miliárd EUR

. A táto suma bude len doplnkom k súkromným investíciám, ktoré sa takto prilákajú.

Program Horizont 2020

má politickú podporu vedúcich predstaviteľov Európy a poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sa zhodli na tom, že investície do

výskumu a inovácií

sú rozhodujúce pre budúcnosť Európy. Preto sa stali jadrom

stratégie Európa 2020

na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Program Horizont 2020

pomáha tento cieľ dosahovať tým, že spája

výskum s inováciami

a zameriava sa na tri hlavné oblasti: excelentnú vedu,

vedúce postavenie priemyslu

a spoločenské výzvy. Cieľom je zaistiť, aby Európa produkovala špičkovú svetovú vedu a technológie, ktoré sú hybnou silou hospodárskeho rastu. Už

financovanie výskumu EÚ

na základe predošlých

rámcových programov

spojilo vedcov a priemysel tak v Európe, ako aj na celom svete, aby hľadali riešenia rozsiahleho spektra problémov. Ich inovácie zlepšujú životy,
pomáhajú chrániť životné prostredie a vďaka nim je európsky priemysel udržateľnejší a konkurencieschopnejší. Na

programe Horizont 2020

sa môžu zúčastniť výskumníci z celého sveta. Ich skúsenosti sú rozhodujúce pre vývoj tohto priekopníckeho programu. Komisia totiž zhromaždila ich názory a zohľadnila odporúčania členských štátov a Európskeho parlamentu a tiež poznatky získané počas predošlých programov. Odkaz bol jasný – aby bol

program Horizont 2020

pre používateľov jednoduchší. A taký teraz aj je.

Jadrom

programu Horizont 2020

sú excelentnosť vo vede,

konkurencieschopný priemysel

a riešenie spoločenských problémov. Cieleným financovaním sa zaistí, že najlepšie nápady sa na trh dostanú rýchlejšie a že sa čo najskôr budú používať v mestách, nemocniciach, továrňach, obchodoch a domovoch.

http://h2020.cvtisr.sk
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.