English (UK)Ak má byť

Európa

dobrá v tom, čo robí, musí investovať do sľubných a strategických technológií, napríklad takých, ktoré sa používajú v

modernej

výrobe

a mikroelektronike. Samotné verejné financovanie však nestačí. EÚ musí podporiť podniky, aby

investovali viac do výskumu

a zamerali sa na oblasti, kde je možná spolupráca s verejným sektorom. Tým môže dôjsť k oživeniu

inovácií

. Prínosom pre podniky bude väčší

inovačný potenciál

, vyššia efektívnosť a

konkurencieschopnosť

. A to ďalej povedie k vytváraniu pracovných miest a trhových príležitostí. Každé 1 euro investované Úniou vytvára pre podniky pridanú hodnotu vo výške približne 13 EUR. A ďalšie zvýšenie investícií na 3 % HDP do roku

2020

by vytvorilo ďalších 3,7 milióna pracovných miest.


Cieľom priority 

VEDÚCE POSTAVENIE PRIEMYSLU

je  zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu prostredníctvom:

  • Inovácie v malých a stredných podnikoch  • Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie  • Informačné a komunikačné technológie (ICT)  • Vesmír  • Prístup k rizikovému financovaniu

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.