English (UK)Oblasť Vesmír sa nachádza v 2. pilieri

Horizontu 2020 - Vedúce postavenie priemyslu

. Osobitným cieľom

Horizontu 2020

je udržať si a vybudovať prostredníctvom

výskumu a inovácií

celosvetové

vedúce postavenie

v rámci podporných technológií a v oblasti kozmického priestoru, ktoré sú oporou

konkurencieschopnosti

naprieč rôznymi jestvujúcimi a vznikajúcimi priemyselnými odvetviami a sektormi. Európa potrebuje urýchliť

inováciu

, ktorou sa transformujú získané znalosti s cieľom podporiť a posilniť jestvujúce produkty, služby a trhy a s cieľom vytvoriť

nové produkty

, služby a trhy, pričom sa bude naďalej zameriavať na kvalitu a udržateľnosť.

Inovácia

by sa mala využívať v čo najväčšom rozsahu a ísť nad rámec technológií tak, aby sa zahŕňali podnikateľské, organizačné a sociálne aspekty. Oblasť Vesmír sa v

programe Horizont 2020

zaoberá podporou rozvoja vesmírnych kapacít EÚ v oblastiach: navigácia, pozorovanie Zeme, ochrana vesmírnej infraštruktúry, zvyšovanie

konkurencieschopnosti priemyslu

, medzinárodná spolupráca, či podpora zapájania malých a stredných podnikov. Pracovný program na roky 2014 a 2015 obsahuje nasledovné výzvy:

  • Applications in Satellite Navigation – Galileo, H2020-GALILEO-GSA-2014-2015 (call closed)
  • Earth Observation, H2020-EO-2014(call closed)
  • Protection of European assets in and from space, H2020-PROTEC-2014 (call closed)
  • Competitiveness of the European Space Sector: Technology and Science, H2020-COMPET-2014 (call closed)
  • Earth Observation, H2020-EO-2015 (call deadline: 27-11-2014)
  • Protection of European Assets in and from Space, H2020-PROTEC-2015 (call deadline: 27-11-2014)
  • Competitiveness of the European Space Sector: Technology and Science”, H2020-COMPET-2015 (call deadline: 27-11-2014)
  • SME Instrument, H2020-SME-SPACE-2014-2015
  • Fast track to innovation – Pilot
  • Other actions
 

http://h2020.cvtisr.sk/sk/veduce-postavenie-priemyslu/vesmir/zakladne-informacie.html?page_id=1821

 

 

 
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.