English (UK)Dňa 28. októbra 2014 bol Európskou komisiou schválený

operačný program Výskum a inovácie

pre

programové obdobie 2014 – 2020

.

Operačný program Výskum a inovácie

predstavuje spoločný programový dokument

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

a

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

pre poskytnutie podpory z

Európskych štrukturálnych a investičných fondov

v

programovom období 2014 – 2020

v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Operačný program Výskum a inovácie

nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013.
Celková alokácia OP VaI za zdroje EÚ predstavuje

2 266 776 537,00 EUR

, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia

konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov

.


https://www.minedu.sk/operacny-program-vyskum-a-inovacie/
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.