English (UK)Aktuálne programové obdobie Európskej únie

2014 – 2020

predstavuje širokú škálu možností čerpania nevratných finančných príspevkov čiže

eurofondov

. Pre

štrukturálne fondy

a

kohézny fond

Európskej Únie bude spolu prerozdelená suma až

14,7 miliárd Eur

. Silné zastúpenie predstavuje aj podpora výskumu a inovácií prostredníctvom nového

rámcového programu Horizont 2020

 v rámci , ktorého je alokovaná suma ďalších

77 028,3 mil. eur

. Ďalej sú tu jednotlivé

komunitárne programy

Európskeho spoločenstva a národné programy financované aj z vlastného rozpočtu Slovenskej republiky, prípadne Granty jednotlivých nadácií .

Všetky spomínané fondy a programy predstavujú naozaj veľmi široký výber možností

čerpania eurofondov

, tak ako na celoeurópskej, tak aj na našej národnej úrovni.

Programové obdobie 2014 - 2020

vychádza najmä z nových cieľov a iniciatív Európskej únie podporené o skúsenosti a výsledky predchádzajúceho programového obdobia (2007 -2013) , čím sa celkové stratégie , priority a následne samotné programy a výzvy stávajú omnoho adresnejšie .

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.